Feb 2004: Christo's Central Park Gates - sevemiller